FEI Show, Stories of Entrepreneurship, July 2, 2020

“Discussing FEI’s Future Financial Leaders Program” w/ Chris Caprio of FEI Boston

00:00:00

https://www.feiboston.org/

Title: “Discussing FEI’s Future Financial Leaders Program”
Guest: Chris Caprio – FEI Boston / Focus Technology
Interviewers: Jeffrey Davis – MAGE LLC & Evan Macedo – FEI Boston / Sapers & Wallack

————————————-

FOLLOW RADIO ENTREPRENEURS

Facebook: Radio Entrepreneurs

LinkedIn: Radio Entrepreneurs

Twitter: @BizOnTheRadio

Instagram: @RadioEntrepreneurs

Youtube: Radio Entrepreneurs

iTunes: RadioEntrepreneurs

Spotify: Radio Entrepreneurs

Google Play: Radio Entrepreneurs

Stitcher: Radio Entrepreneurs

————————————-

Leave a comment

Type and hit enter